navigate_before
navigate_next
vatandaşlık

• Vatandaşlık
• Türk Vatandaşlığı:
• Türkiye’ de Yatırım Yaparak Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması için;

• En az 500.000 Amerikan Doları (USD) değerinde mevduatı Türkiye’ de faaliyet gösteren bankalara yatıracak ve 3 yıl boyunca bu mevduatları banka hesaplarında tutacağı yönünde taahhüt verecek kişiler (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tespite yetkilidir)
• En az 500.000 Amerikan Doları (USD) değerinde sermaye yatırımında bulunan kişiler ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tespite yetkilidir.)
• 250.000 Amerikan Doları (USD) değerinde gayrimenkul yatırımı yapan ve tapu kaydına 3 yıllık satılmama şerhi koyan yabancı uyruklu kişiler (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tespite yetkilidir) Yabancı Yatırımcının eşi ve 18 yaşından küçük çocukları da vatandaşlık hakkından yararlanabilir.
• En az 50 kişiyi işe alan kişiler ( Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tespite yetkilidir.)
• En az 500.000 Amerikan Doları (USD) değerinde Devlet borçlanma araçlarını satın alan kişiler (Araçlar 3 yıl boyunca tutulmalıdır.) (Hazine ve Maliye Bakanlığı tespite yetkilidir.)
• En az 500.000 Amerikan Dolar (USD) değerinde gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılım payının satın alan kişiler (Bu paylar en az 3 yıl boyunca tutulmalıdır.) (Sermaye Piyasası Kurulu Tespite yetkilidir.)

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması aşağıda belirtilen üç (3) aşamadan oluşmaktadır:
(1) Yönetmelik’in 20’inci maddesinde belirtilen yatırım şartlarından birinin yerine getirilmesi ve ilgili kurumdan Uygunluk Belgesi’nin alınması;
(2) 6458 sayılı Kanun’un 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca kısa dönem ikamet izni alınması ve
(3) Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması için başvuru yapılması
Bu adımlar için gerekli olan dokumanlar, usul ve esaslar ise kuruluşumuza müracaat etmeniz halinde detaylı olarak açıklanacak olup, usulüne uygun Vekâletname alındıktan sonra uzman ve tecrübeli personelimiz ile birlikte ekip arkadaşlarımız tarafından yapılacak çalışmalarla başvuru en kısa zamanda sonuçlandırılacaktır.
(*) İşbu yukarıda belirlenen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınacaktır.

• Bulgaristan Vatandaşlığı:
• 1989 Yılından önce Türkiye’ ye Göç etmiş ve Bulgaristan Vatandaşlığını kaybetmiş kişilerin tekrar Bulgaristan Vatandaşlığına alınma işlemleri (Çift Vatandaşlık)
• Büyükelçilik ve Konsolosluklardan “D Vize” alınabilmesi için istenilen belgeleri içeren başvuru dosyası düzenleme işlemleri
• Çoklu Vatandaşlık işlemleri
• Çift Vatandaş olan kişilerin Türkiye’ deki Medeni Durumlarının Bulgaristan Cumhuriyeti Nüfus Kütük Kayıtlarına işletilmesi ve Medeni Durum Belgesi alınması işlemleri
• Türkiye’ de doğan çocuklarının Bulgaristan Vatandaşlığına alınma işlemleri

YAPTIKLARIMIZ
YAPACAKLARIMIZIN
TEMİNATIDIR.